نویسنده = یاری گل دره، سهیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اشعار نویافته عمادی شهریاری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 111-124

سهیل یاری گل دره؛ طاهره چهری