نویسنده = درزی رامندی، هادی
تعداد مقالات: 2
1. نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 19-40

محمد منصور طباطبایی؛ هادی درزی رامندی


2. نقدی بر متن چاپی تاریخ طبرستان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 105-130

هادی درزی رامندی