نویسنده = ابراهیمی، مختار
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر تصحیح دکتر رضا انزابی‌نژاد از مقامات حمیدی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 69-84

مختار ابراهیمی؛ علی یاری