نویسنده = ضرونی، قدرت الله
تعداد مقالات: 1
1. شرح، تحلیل و تصحیح چند بیت دشوار از خاقانی شروانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 113-126

محمدامین احمدپور؛ قدرت الله ضرونی