نویسنده = شیرانی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. تکرار موجز (سبک شخصی احمد غزالی بر اساس رویکرد اشپیتزر)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-18

مریم شیرانی؛ علی اصغر میرباقری فرد


2. خطّ معمّا (پژوهش در انواع و شیوه‌های رمزنگاری منشآت)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 109-134

محسن محمدی فشارکی؛ مریم شیرانی