نویسنده = فلاح قهرودی، غلامعلی
تعداد مقالات: 2
1. ساختار اشعار رودکی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-28

10.22108/rpll.2016.21300

غلامعلی فلاح


2. نقیضه و پارودی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 17-32

غلامعلی فلاح قهرودی؛ زهرا صابری تبریزی