نویسنده = خواجه ایم، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرایند واژه‌سازی در زاد‌ المسافر ناصرخسرو

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 91-108

10.22108/rpll.2016.20416

محمدنبی خیرآبادی؛ مهیار علوی مقدّم؛ احمد خواجه ایم