نویسنده = ملک ثابت، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. اشارتهای نوگرایانۀ سلطان‌ولد در عرصۀ تأویل آیات قرآن با توجّه به آثار عرفانی متقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

10.22108/rpll.2020.119257.1588

مهدی ملک ثابت؛ داود واثقی خوندابی