نویسنده = ریاحی زمین، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. «نگاهی به تصویرپردازی در نفثه‌المصدور»

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-18

صدیقه جمالی؛ زهرا ریاحی زمین