نویسنده = صباغی، علی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کارکرد سبک‌شناختی فعل در رباعیات خیام نیشابوری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-69

10.22108/rpll.2018.110925.1309

علی صباغی؛ طاهره میرهاشمی


2. مردمی یا مرد، می نقد و تحلیل بیتی از رودکی سمرقندی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-32

حسن حیدری؛ علی صباغی