نویسنده = گلی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. «پندنامه» از عطار نیشابوری نیست

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22108/rpll.2019.117650.1526

حمیده زینال زاده؛ رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی


2. هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-96

10.22108/rpll.2017.21724

رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی؛ فرهاد محمدی