نویسنده = کرمی، محمدحسین
تعداد مقالات: 7
1. «دُرِّ سخن»؛ نثری نویافته از قرن هشتم هجری

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

10.22108/rpll.2017.77348

محمدرضا تقیه؛ محمد حسین کرمی


3. گزیده‌ها و شرح‌های اشعار صائب در ترازوی نقد ادبی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18

10.22108/rpll.2017.21409

محمدحسین کرمی؛ مرضیه طاهری


5. بررسی شخصیت بهرام در هفت پیکر با توجه به نظریه مزلو

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 17-32

زینب نوروزی؛ علیرضا اسلام؛ محمدحسین کرمی


7. پژوهشی در تئوری و کارکرد طنز مشروطه

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-16

محمد حسین کرمی؛ زهرا ریاحی زمین؛ جواد دهقانیان