نویسنده = هاشمیان بجنورد، سیّدعلی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در نمودهای اندیشۀ افلاطون در باب چهارم مرزبان‌نامه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-36

10.22108/rpll.2017.77363

شیرزاد طایفی؛ سیّدعلی هاشمیان بجنورد