نویسنده = میرشکار، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. جامعه‌شناسی و روان‌شناسی جنگ در ترجمة تاریخ یمینی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 17-32

10.22108/rpll.2017.21721

احمد امیری خراسانی؛ زهرا میرشکار