نویسنده = محسنی نیا، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. خیّام‌ پژوهی با تکیه بر جهان معاصر عرب

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-20

ناصر محسنی نیا