نویسنده = معین الدینی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. الگوی ساختاری - ارتباطی حکایت‌های حدیقه

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 55-74

بتول میرزایی؛ محمدرضا صرفی؛ فاطمه معین الدینی؛ فاطمه کوپا