نویسنده = جعفری، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارکرد کهن‎الگوها در بخشی از داستان بهرام چوبین

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 123-134

طیبه جعفری؛ زینب چوقادی