نویسنده = حجازی، سید امیرمهرداد
تعداد مقالات: 2
1. رنگ و تحلیل زمینه‌های تأویل رمزی آن در هفت پیکر

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 9-30

نسرین علی اکبری؛ سید امیرمهرداد حجازی


2. تحلیل استعلایی هفت پیکر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 35-58

نسرین علی اکبری؛ سید مهرداد حجازی