نویسنده = امینی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. اندازه سخن و پیوند آن با زمان و سرعت در ادبیات فارسی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 87-102

محمدرضا امینی


2. بازنگری مبانی علم معانی و نقد برداشتهای رایج آن

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 59-76

محمدرضا امینی