نویسنده = لزگی، حبیب الله
تعداد مقالات: 1
1. اقتباس سینمای ایران از ادبیات داستانی معاصر

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 85-100

حبیب الله لزگی؛ مزدا مراد عباسی