نویسنده = رخشنده مند، علی سینا
تعداد مقالات: 1
1. رودکی و عمرخیام

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 67-88

محمدرضا نصر اصفهانی؛ علی سینا رخشنده مند