نویسنده = جمالی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بازتـاب علـم معــانی در شعر رودکی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 99-114

فاطمه جمالی