نویسنده = رحیمی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. رد و موبد در شاهنامه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 61-74

زهرا دلپذیر؛ علی اکبر شامیان؛ سید مهدی رحیمی