نویسنده = اسماعیل زاده، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. ذکر،زمان و خاطره از نظر مولوی و ارتباط‌آن با نمادِ«دلارام»در‌غزلیات شمس

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 11-28

علی محمدی آسیابادی؛ مرضیه اسماعیل زاده