نویسنده = بهمنی، شهرزاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نمادهای بخش اساطیری شاهنامه

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 91-110

موسی پرنیان؛ شهرزاد بهمنی