نویسنده = جاهدجاه، عباس
تعداد مقالات: 1
1. راوی اول شخص در گلستان سعدی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 109-124

لیلا رضایی؛ عباس جاهدجاه