نویسنده = جعفری، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. لزوم تصحیح انتقادی دیوان سید حسن غزنوی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 73-86

عباس بگ‌جانی؛ عصمت خوئینی؛ مسعود جعفری