نویسنده = نوربخش، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بازشناخت «نامه نامی» اثری ناشناخته از خواندمیر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 67-84

حمید رضایی؛ محمدابراهیم ایرج پور؛ زهرا نوربخش