نویسنده = دهقانیان، جواد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر گلستان سعدی بر ترجمۀ سرگذشت حاجی‌بابای اصفهانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 21-36

صدیقه جمالی؛ جواد دهقانیان


2. پژوهشی در تئوری و کارکرد طنز مشروطه

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-16

محمد حسین کرمی؛ زهرا ریاحی زمین؛ جواد دهقانیان