نویسنده = وطن پرست، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. اصطلاحات طبی دراشعارحکیم شفائی اصفهانی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 71-92

معصومه وطن پرست؛ محمدرضا نجاریان