نویسنده = دلبری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد ایدئولوژی در لایه های سبکی داستان حسنک وزیر

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 63-78

فریبا مهری؛ حسن دلبری