نویسنده = فیروزان، داود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار روایت در حکایت‌های بهارستان جامی براساس بوطیقای ساختارگرای تزوتان تودوروف

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 101-120

داود فیروزان؛ بهرام خوشنودی؛ احمدرضا نظری