نویسنده = پاشایی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی چند مثل از «درۀ نادره»

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-102

10.22108/rpll.2016.19448

محمد پاشایی