نویسنده = الیاسی، رضا
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی تصحیح طرب‌المجالس

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 81-93

10.22108/rpll.2018.111675.1331

رضا الیاسی؛ مریم محمودی


2. نمادشناسی حیوانات در کتاب طرب‌المجالس

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 57-70

10.22108/rpll.2017.77436

مریم محمودی؛ رضا الیاسی