نویسنده = ذوالفقاری، محسن
تعداد مقالات: 3
2. تصاویر کعبه و ترک ادب شرعی در شعر خاقانی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 39-58

محسن ذوالفقاری؛ زهرا موسوی؛ سید کیهان شهدائی


3. تصحیح و تحلیل یک تصحیف در سه بیت از مخزن الأسرار و اقبالنامه نظامی

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-32

محسن ذوالفقاری؛ مجید منصوری