نویسنده = دادفر، مجید
تعداد مقالات: 1
1. ضرورت تصحیح مجدد دیوان عمادی شهریاری (با تأکید بر آسیب‌شناسی تصحیح)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22

10.22108/rpll.2016.20588

نصرالله امامی؛ زهرا نصیری شیراز؛ مجید دادفر