نویسنده = ابراهیمی، قربانعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل چهارمین خوان از هفت‌خوان‌های حماسه ملی ایران بر بنیاد اسطوره

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 75-92

قربانعلی ابراهیمی؛ مریم محمودی