نویسنده = حسنی جلیلیان، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه و تحلیل شخصیت‌‌پردازی نظامی و دهلوی در گفتگوهای لیلی و مجنون

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 55-72

10.22108/rpll.2018.105185.1138

محمدرضا حسنی جلیلیان؛ علی حیدری؛ علی نوری؛ عارفه یوسفیان