نویسنده = حسن شاهی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. رویکردهای مذهبی و بنیادهای ایدئولوژیک در سام‌نامه

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-40

10.22108/rpll.2018.105695.1164

الهام حسن شاهی؛ محمدرضا نجاریان؛ مجید پویان