نویسنده = نصیری شیراز، زهرا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ابیات تازه و منسوب به رودکی سمرقندی در فرهنگ لغت حلیمی (شرح بحر‌‌ الغرائب)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-20

10.22108/rpll.2018.108225.1241

زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان


2. ضرورت تصحیح مجدد دیوان عمادی شهریاری (با تأکید بر آسیب‌شناسی تصحیح)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-22

10.22108/rpll.2016.20588

نصرالله امامی؛ زهرا نصیری شیراز؛ مجید دادفر