نویسنده = رضایی، پروین
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب حیرت خیام در ادبیات فارسی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 25-40

قدمعلی سرامی؛ پروین رضایی