نویسنده = میرهاشمی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کارکرد سبک‌شناختی فعل در رباعیات خیام نیشابوری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-69

10.22108/rpll.2018.110925.1309

علی صباغی؛ طاهره میرهاشمی