دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1389 
6. گذری بر آراء ناصر خسرو در باب زبان

صفحه 95-108

علیرضا خانجان؛ بتول علی نژاد


7. روایت‌شناسی نشانه‌ها در «افسانه» نیما

صفحه 109-128

غلامحسین غلامحسین زاده؛ قدرت الله طاهری؛ فرزاد کریمی