داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
مختار ابراهیمی استان خوزستان دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی
سیدمحمدرضا ابن الرسول نقد و شرح متون ادب فارسی دانشگاه اصفهان
بهزاد اتونی نقد و شرح متون ادب فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشکده علوم انسانی - دانشگاه آیت الله بروجردی- بروجرد
تقی اجیه دانشگاه اصفهان، گروه زبان و ادبیات فارسی
محمدجعفر یاحقی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
اسراءالسادات احمدی دانشگاه اصفهان
زهره احمدی پور اناری نقد و شرح متون ادب فارسی استادیار گروه زبان و ادبیات، پردیس شهید باهنر، دانشگاه فرهنگیان، کرمان، ایران.
علی اکبر احمدی دارانی عضو هیات علمی
زهرا اختیاری گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
سجاد آیدنلو دانشگاه پیام نور ارومیه
حشمت اله آذرمکان هیات علمی
زهرا ایرانمنش دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر کرمان
محمدابرهیم ایرج پور دانشگاه پیام نور
حمیدرضا اردستانی رستمی ورامین.خیابان 15خرداد.خیابان دانشگاه.کوچه شیخ کلینی.بلاک یک.کدبستی43311-33717
کامران ارژنگی دانشجوی دکتری ادبیات حماسی دانشگاه فردوسی مشهد
جنان ایزدی
ابراهیم استاجی
خدابخش اسداللهی نقد و شرح متون ادب فارسی عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی
ابوالقاسم اسماعیل پور تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات، گروه زبانشناسی اتاق 145
یوسف اصغری بایقوت جبرفت، دانشگاه جیرفت
زهرا افتخار فسایی نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی دانش آموخته زبان و ادبیات دانشگاه اصفهان
احسان آقابابایی
زهرا آقابابائی استادیار دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر، اصفهان، ایران
حسین آقاحسینی دانشگاه اصفهان
هادی اکبرزاده نقد و شرح متون ادب فارسی استاد ادبیات/دانشکده ادبیات/پردیس امام محمد باقر/شهر بجنورد/استان خراسان شمالی
آرش اکبری مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود آلگونه دانشگاه اصفهان، ایران
نصرالله امامی عضو هیات علمی
آرش امرایی خرمشهر دانشگاه علوم و فنون دریایی دانشکده اقتصاد دکتر آرش امرایی
احمد امیری خراسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان
رحمت امینی دانشگاه تهران
محمدرضا امینی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
عباسعلی آهنگر تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی
شهین اوجاق علیزاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رود هن
محسن باغبانی
علی اکبر باقری خلیلی نقد و شرح متون ادب فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران- بابلسر
سمیرا بامشکی
محسن بتلاب اکبرآبادی (اکبری زاده) گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
محمود براتی تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان
محمود بشیری گروه آموزشی زبان وادبیات فارسی ، ادبیات وزبان های خارجی ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران .
محمدصادق بصیری دانشگاه شهید باهنر کرمان
یوسف بیگ باباپور دانشگاه آزاد اسلامی
سیده زیبا بهروز نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی دانش آموخته زبان و ادب فارسی، دانشکدل ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی،
محمد بهنام فر نقد و شرح متون ادب فارسی دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات فارسی
علی بوذری تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی دانشگاه تهران. هنر
سیّد احمد پارسا کلیات ادبی و متون ادب فارسی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات وزبان‌های خارجی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
طیبه پرتوی راد نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی- دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)- قم_ ایران
مصطفی پیرمرادیان
حسین پیرنجم الدین گروه انگلیسی، دانشگاه اصفهان
خلیل پروینی دانشگاه تربیت مدرس
آزاده پوده اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
شکرالله پورالخاص
علیرضا پورشبانان نقد و شرح متون ادب فارسی گروه آموزشی عمومی، دانشکده کاربردی، دانشگاه هنر تهران،شهر تهران، ایران
مهدی تدین عضو هیات علمی
علی تسلیمی دانشگاه گیلان
محمد تقوی دانشگاه فردوسی مشهد
عظیم جباره ناصرو استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم
سوسن جبری
سمانه جعفری گروه زبان و ادبیات فارسی . دانشگاه فرهنگیان. تهران. ایران
طیبه جعفری
علی اکبر جعفری
ناهید جعفری کاشانی-گلستان-نسترن غربی-پلاک13
میلاد جعفرپور نقد و شرح متون ادب فارسی دانش آموخته دکتری، دانشگاه یزد
علی جلالی
حسین جلال‌پور تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
فاطمه جمالی
سید امیر جهادی دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
علی جهانشاهی افشار دانشگاه شهید باهنر-بخش زبان و ادبیات فارسی.
منوچهر جوکار نقد و شرح متون ادب فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرداد چترایی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
داوود حاتمی
سعید حاتمی یزد بلوار دکتر حسابی شهرک فرهنگیان کوچه دوم نیلوفر پلاک 106202 کدپستی 8915166155
بهجت السادات حجازی نقد و شرح متون ادب فارسی دانشیار'گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهید باهنر کرمان- ایران
راضیه حجتی زاده نقد و شرح متون ادب فارسی دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
بتول حیدری دانش آموخته دانشگاه اصفهان
حسن حیدری نقد و شرح متون ادب فارسی اراک-فلکه شریعتی -دانشگاه اراک-دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی
علی حیدری گروه زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی . دانشگاه لرستان.. خرم آباد. ایران.
مرتضی حیدری دانشیار، دانشگاه پیام نور
مریم حیدری نقد و شرح متون ادب فارسی فرهنگی
سعید حسام‌پور نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی،‌دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه شیراز،‌ایران
مریم حسینی نقد و شرح متون ادب فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)
حسین حسن پور آلاشتی پردیس دانشگاه مازندران
محمدرضا حسنی جلیلیان دانشگاه لرستان
حسین حسن رضایی نقد و شرح متون ادب فارسی استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
نجمه حسینی سروری نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
صحبت الله حسنوند
محمد حکیم آذر شهرکرد، خیابان ناصرخسرو، کوچه 76، پلاک 14
محبوبه خراسانی استادیار زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
اشرف خسروی دانشگاه اصفهان
ابوالفضل خطیبی عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مریم خلیلی جهانتیغ
حمیدرضا خوارزمی تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
طاهره خوشحال دستجردی گروه زبان و ادبیّات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
فریده داودی مقدم دانشگاه شاهد
پریسا داوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
نجمه دری نقد و شرح متون ادب فارسی عصو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
مریم درپر نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی دانشگاه فردوسی مشهد،
مهدی دشتی
حسن دلبری دانشگاه حکیم سبزواری
جواد دهقانیان مدرس دانشگاه
امید ذاکری کیش گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسن ذوالفقاری دانشگاه تربیت مدرس
زهرا ریاحی‌زمین نقد و شرح متون ادب فارسی شیراز- چهارراه ادبیات - دانشکده علوم- ساختمان شماره 2 - بخش فارسی
محمد راستگو دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کاشان، ایران
محمد راسخ مهند گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی،همدان، ایران.
سید مهدی رحیمی دانشگاه بیرجند
محمد رحیمی دانشگاه اصفهان، گروه عربی
رضا رستگاری دانش آموخته دکتری دانشگاه شیراز
مرتضی رشیدی آشجردی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
احمد رضی نقد و شرح متون ادب فارسی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
مهدی رضایی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
والی رضایی اصفهان- دانشگاه اصفهان- دانشکده‌ی زبان‌های خارجی- گروه زبان‌شناسی
زینب رضاپور استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محرم رضایتی دانشگاه گیلان
احمد رضایی جمکرانی دانشگاه قم
محمود رضایی دشت ارژنه زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
علی محمد رضایی هفتادر کلیات ادبی و متون ادب فارسی دکترای زبان وادبیات فارسی ،گروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگدۀ ادبیات وعلوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی،شهرکرد،ایران
ابراهیم رنجبر تبریز دانشگاه تبریز
رضا روحانی
سیده مریم روضاتیان دانشیار زبان وادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، ایران
احسان رئیسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
حسن زیاری
زینب زارع نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی دانشگاه مازندران
سید مهدی زرقانی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهذ
ساره زیرک نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
ساسان زندمقدم نقد و شرح متون ادب فارسی دانشگاه اراک
محمدعلی زهرازاده
سلمان ساکت گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
غلامرضا سالمیان کلیات ادبی و متون ادب فارسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
علی اکبر سام خانیانی دانشگاه بیرجند
رضا ستاری نقد و شرح متون ادب فارسی دانشگاه مازندران
الهام سیدان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
امیر سلطان محمدی دانشگاه اصفهان
مهدی سلمانی دانشگاه صنعتی اصفهان.مرکز ادبیات فارسی
حمید رضا شایگان فر تهران، بزرگراه بابایی، حکیمیه، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، گروه زبان و ادبیات فارسی
جعفر شانظری
مریم شیرانی
غلامحسین شریفی ولدانی دانشگاه اصفهان
مریم شعبانزاده دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
سعید شفیعیون دانشگاه اصفهان
محبوبه شمشیرگرها کلیات ادبی و متون ادب فارسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، گروه پژوهش های ایران شناسی و اسلام شناسی
اصغر شهبازی دانشگاه یزد
مجید صادقی حسن ابادی
اکبر صیادکوه نقد و شرح متون ادب فارسی دانشگاه شیراز ، شیراز ، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی ، بخش زبان و ادبیات فارسی
حسین صافی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پیمان صالحی نقد و شرح متون ادب فارسی عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام
علی صباغی دانشگاه اراک
رحمان صحراگرد نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی دانشگاه شیراز
قاسم صحرائی خرم آباد/ کیلومتر5 جاده بروجرد/ دانشگاه لرستان/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ قاسم صحرائی
باقر صدری نیا کلیات ادبی و متون ادب فارسی دانشگاه تبریز
جواد صدیقی نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی دکتری تخصصی ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری
مصطفی صدیقی مدرس
محمدرضا صرفی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد علی صفورا دانشگاه تربیت مدرس
سهیلا صلاحی مقدم کوی نصر ( گیشا ) خ شهید مشهوری شماره 24
شیرزاد طایفی نقد و شرح متون ادب فارسی دانشگاه علّامۀ طباطبائی، تهران، ایران
حمید طاهری کلیات ادبی و متون ادب فارسی
علی طاهری کلیات ادبی و متون ادب فارسی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
فاطمه سادات طاهری کاشان، کیلومتر شش بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، گروه زبان و ادبیات فارسی
قدرت اله طاهری نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی
محمد طاهری نقد و شرح متون ادب فارسی همدان- دانشگاه بوعلی- دانشکده ادبیات - گروه زبان و ادبیات فارسی
غلام محمد طاهری مبارکه گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
اسحاق طغیانی
عبدالله طلوعی آذر کلیات ادبی و متون ادب فارسی گروه ادبیات، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، شهر ارومیه، ایران
فریدون طهماسبی نقد و شرح متون ادب فارسی واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
حبیب اله عباسی دانشگاه خوارزمی
نیلوفرسادات عبداللهی کلیات ادبی و متون ادب فارسی، نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی دانش آموخته دانشگاه تهران
وحید عیدگاه طرقبه ای تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی دانشگاه تهران
امیرعباس عزیزی فر دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
پارسا یعقوبی دانشگاه کردستان
بتول علی نژاد
مهیار علوی مقدم مشهد- بلوارارشاد(هفت تیر32)- پلاک 5- طبقه همکف- زنگ 33
مرتضی عمرانی
محمد عموزاده مهدیرجی استاد دانشگاه
میثم عودسوزان دانشگاه اصفهان
رضا غفوری کلیات ادبی و متون ادب فارسی رفسنجان - میدان مدس- مرکز فرهنگی رفسنجان (موزه)- دانشگاه حضرت نرجس(س)
مجاهد غلامی نقد و شرح متون ادب فارسی عضو هیئت علمی: دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
اقدس فاتحی دانشگاه قم، ایران
جلیل اله فاروقی هندوالان دانشگاه بیرجند
ابوالحسن فیاض انوش
فیروز فاضلی
سهیلا فرهنگی نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی/دانشگاه پیام نور
مسعود فروزنده دانشگاه شهرکرد عضو هیات علمی
نسرین فقیه ملک مرزبان دانشگاه الزهرا
رضا فهیمی تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
قدرت قاسمی پور
حمیدرضا قانونی دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
فرزاد قائمی دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی کاردگر
معین کاظمی فر تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی عضو هیات علمی بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مسعود کیانپور
علی اکبر کجباف
محمد حسین کرمی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، ایران
پرستو کریمی سپاهانشهر توحیدغربی خیابان طلوع خیابان صبور مجتمع مسکونی چهلستون بلوک3 شماره 331
مهرداد کلانتری عضو هیات علمی
مختار کمیلی گروه زبان و ادبیات فارسی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محمدکاظم کهدویی نقد و شرح متون ادب فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی ، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه یزد ، یزد ، ایران
رضا کورنگ بهشتی دانشگاه اصفهان
رحیم کوشش
علی محمد گیتی فروز اهواز . انتهای بلوار پردیس دانشگاه پیام نور مرکز اهواز.
احسان گل احمر دانشگاه اصفهان
نجم الدین گیلانی فردوسی مشهد
احمدرضا یلمه‌ها عضو هیات علمی
تیمور مالمیر دانشگاه کردستان
فاطمه ماه وان تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی. مشهد، ایران
مجتبی مجرد استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد
محمد مجوزی
مهدی محبتی تهران - خیابان ولیعصر . کوچه فرهنگ ، پلاک 47
فرشته محجوب دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام‌نور، اردستان
ناصر محسنی نیا
ابراهیم محمدی نقد و شرح متون ادب فارسی حکیم سبزواری
علی محمدی گروه زبان و ابیات فارسی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
محمد محمدی نقد و شرح متون ادب فارسی استان فارس - شهرستان گراش - شهر گراش - خیابان آبیاری - کوچه 12 ، (دانش آموخته مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران)
علی محمدی آسیابادی
نرگس محمدی بدر نقد و شرح متون ادب فارسی دانشیار زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
محسن محمدی فشارکی دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
خیراله محمودی نقد و شرح متون ادب فارسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
مریم محمودی دهاقان- دانشگاه ازاد اسلامی
سید علی محمودی لاهیجانی نقد و شرح متون ادب فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
بهار مختاریان نقد و نظریه های ادبی در متون ادب فارسی دانشگاه هنر اصفهان
محمود مدبری دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه مدرسی
امیر حسین مدنی نقد و شرح متون ادب فارسی دانشگاه کاشان
علی اصغر میرباقری فرد
طاهره میرزائی دانشگاه پیام نور
لیلا میرمجربیان
حسین مسجدی عضو هیات علمی
زهره مشاوری
رحمان مشتاق مهر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
جلیل مشیدی عضو هیات علمی
محمدامیر مشهدی دانشگاه سیستان و بلوچستان
شهرت معرفت استادیار گروه تصحیح متون، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران
زهرا معینی فرد دانش آموخته دکتری
مجید منصوری همدان- روبروی بوستان مردم- دانشگاه بوعلی سینا همدان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات فارسی- مجید منصوری
سعید مهدوی فر ایلام، شهرستان چرداول، شهر شباب، خیابان سوم، کوچۀ میثاق، رو به روی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، منزل مهدوی فر.
محمود مهرآوران کلیات ادبی و متون ادب فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه قم، قم، ایران.
ایرج مهرکی دانشگاه آزاد کرج
سید کاظم موسوی
مصطفی موسوی گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه تهران
شهرزاد نیازی
مریم نافلی دانشگاه اصفهان
علیرضا نبی لو عضو هیات علمی
محمدرضا نجاریان کلیات ادبی و متون ادب فارسی عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
زهره نجفی گروه ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
اسماعیل نرماشیری سیستان و بلوچستان- ایرانشهر
بهمن نزهت گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی، دانشکده: ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه (موسسه آموزشی): ارومیه، شهر: ارومیه، کشور:ایران.
گلپر نصری
جبار نصیری کلیات ادبی و متون ادب فارسی دانشگاه اصفهان
زهرا نصیری شیراز دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
ماه نظری نقد و شرح متون ادب فارسی دانشیارگروه زبان وادبیات، واحد کرج،دانشگاه آزاد اسلامی ،کرج ،ایران
یوسف نیک روز هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج
علیرضا نیکویی دانشگاه گیلان
ناصر نیکوبخت نقد و شرح متون ادب فارسی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی نوریان دانشگاه اصفهان
زینب نوروزی
روح الله هادی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
زهره هاشمی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی هاشمی
محبوبه همتیان کلیات ادبی و متون ادب فارسی هیئت علمی دانشگاه اصفهان
زرین تاج واردی دانشگاه شیراز
ابراهیم واشقانی فراهانی نقد و شرح متون ادب فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
فریده وجدانی شهرستان زنجان - انصاریه ، گلستان نهم ، پلاک 683
امید وحدانی فر نقد و شرح متون ادب فارسی خراسان شمالی - بجنورد - کیلومتر 4 جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد - دانشکده علوم انسانی - گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی
محمدرضا یوسفی دانشگاه قم
محمدکاظم یوسف پور دانشگاه گیلان
فرحناز وطن خواه تصحیح نسخ خطی متون ادب فارسی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر