نویسنده = اسحاق طغیانی
کارکردهای وصف درروایت با تکیه بر یوسف و زلیخای جامی

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 43-58

10.22108/rpll.2018.110174.1291

هاجر فتحی نجف آبادی؛ اسحاق طغیانی؛ زهره نجفی


تأملی در آداب و رسوم داستان سمک عیار

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 33-47

10.22108/rpll.2017.21720

اسحاق طغیانی؛ آزاده پوده


ریخت‌شناسی داستان‌های عاشقانه شاهنامه

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 23-38

10.22108/rpll.2016.20589

زینب عرب نژاد؛ اسحاق طغیانی


تحلیل شخصیت‌های برجسته در حماسه عاشقانه زال و رودابه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-16

اسحاق طغیانی؛ مریم حیدری