نویسنده = محمدصادق بصیری
الفتی ساوجی و آثار او

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-18

10.22108/rpll.2019.118803.1569

محمدصادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری؛ علی جهانشاهی افشار


تحلیل حکایت‌های گلستان و بوستان بر اساس نظریة تودوروف

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 63-80

10.22108/rpll.2017.22128

امید وحدانی فر؛ محمّد رضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری


بررسی محتوا و ساختار «ترسّل اسفزاری»

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-24

محمود مدبری؛ محمدرضا صرفی؛ محمدصادق بصیری؛ سیدامیر جهادی


جادوی اندیشه و زبان ادبی رودکی

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 45-52

محمدصادق بصیری