نویسنده = محمدرضا نجاریان
رویکردهای مذهبی و بنیادهای ایدئولوژیک در سام‌نامه

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 21-40

10.22108/rpll.2018.105695.1164

الهام حسن شاهی؛ محمدرضا نجاریان؛ مجید پویان


معرفی نسخة فارسی حماسة منثور بطّال‌نامه و برخی ویژگی‌های آن

دوره 9، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 99-120

10.22108/rpll.2017.21656

میلاد جعفرپور؛ محمدکاظم کهدویی؛ محمدرضا نجاریان؛ نفیسه ایرانی


اصطلاحات طبی دراشعارحکیم شفائی اصفهانی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 71-92

معصومه وطن پرست؛ محمدرضا نجاریان


متن‌شناسی نسخه‌ی خطّی حماسه‌ی قِران حبشی به روایت ابوطاهر طرسوسی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 39-68

مهیار علوی مقدم؛ محمّدرضا نجاریان؛ محمّدکاظم کهدویی


شیوه‌های تقلید صبای کاشانی در خداوندنامه از شاهنامه فردوسی

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 39-58

محمدرضا نجاریان؛ حمیدرضا نفر


نقد و تحلیل ابیات عربی در تاریخ بیهقی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 93-112

محمدرضا نجاریان؛ مریم ایرانمنش