شبدیز و گلگون، جلوه‌هایی از ایزد مهر و بهرام
شبدیز و گلگون، جلوه‌هایی از ایزد مهر و بهرام

فزونه دوانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22108/rpll.2017.77365

چکیده
  شبدیز و گلگون، دو اسب زیبای دربار خسروپرویز، از دیرباز تاکنون زبانزد بسیاری از تاریخ‌نویسان بوده‌اند؛ به‌ویژه شبدیز که برخی منابع، این اسب را از شگفتی‌های دربار خسروپرویز برشمرده‌اند. آوازه و شکوه ...  بیشتر
بازتاب نمادین قربانی میترایی - اسطوره کشتن گاو نخستین- در هفت‌پیکر نظامی
بازتاب نمادین قربانی میترایی - اسطوره کشتن گاو نخستین- در هفت‌پیکر نظامی

محبوبه خراسانی؛ محمد فشارکی؛ محمد فشارکی؛ فزونه دوانی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  راز آمیزترین و شگفت‌ترین ماجرای مهر، پیکار با گاو نخستین است. میترا با کشتن گاو ازلی و جـاری کردن خونش به شکوفایی و آفرینش ِ سودمند زمین کمک می‌کند. این اندیشۀ بنیادی آیین مهر بسیاری از مذاهب و فرهنگ‌ها ...  بیشتر