ملاحظاتی دربارة منظومة شبرنگ‌نامه
ملاحظاتی دربارة منظومة شبرنگ‌نامه

محمود رضایی دشت ارژنه

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 31-46

https://doi.org/10.22108/rpll.2018.111413.1321

چکیده
  شبرنگ‌نامه از سراینده‌ای ناشناس و یکی از منظومه‌های پهلوانی مهم پس از شاهنامه است. این اثر که گویا در سدة ششم سروده شده است دربارة کین‌ستانی شبرنگ، پور دیو سپید، از رستم و ایرانیان سخن می‌گوید. شبرنگ ...  بیشتر