کلیدواژه‌ها = تصحیح
آسیب‌شناسی تصحیح نزهة العقول فی لطایف الفصولِ ابوطاهر محمد بن محمد یحیی عوفی

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 33-47

10.22108/rpll.2021.127943.1866

امین یعقوبی؛ محمدرضا روزبه؛ صفیه مرادخانی؛ علی نوری


واکاوی چند لغزش در اغراض‌السّیاسه با تأکید بر یک نسخة خطی نویافته

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-18

10.22108/rpll.2019.117906.1535

مختار ابراهیمی؛ نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ رسول کردی


ضرورت تصحیح مجدّد مجالس‌العشاق

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-58

10.22108/rpll.2019.118007.1537

مهدی ییلاقی؛ سید مهدی زرقانی؛ محمّدجعفر یاحقی


نقد عرفات‌العاشقین با تکیه بر مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 25-41

10.22108/rpll.2019.116049.1472

امید شاه مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی


نقد و بررسی تصحیح طرب‌المجالس

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 81-93

10.22108/rpll.2018.111675.1331

رضا الیاسی؛ مریم محمودی


تحلیل و بررسی نسخة خطی تفسیر فارسی محمد بن عبدالرزاق دُنبُلی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 17-35

10.22108/rpll.2017.77413

علی محمد پشت دار؛ مرتضی حاجی مزدارانی؛ نرگس محمدی بدر؛ علی بصیری پور


اهمیت نسخة «ایاصوفیا» در تصحیح ترجمة رسالة قشیریه

دوره 9، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 1-10

10.22108/rpll.2017.21651

سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


تصحیح و توضیح چند بیت از داستان رستم و سهراب

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 57-72

10.22108/rpll.2017.21412

محمد طاهری؛ الهام ترکاشوند؛ حمید آقاجانی


تصحیح عباراتی از کتاب منشآت خاقانی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 121-140

10.22108/rpll.2017.21416

سعید مهدوی فر


نقد تصحیح التدوین فی اخبار قزوین

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 19-40

محمد منصور طباطبایی؛ هادی درزی رامندی


نقدی بر تصحیح دکتر رضا انزابی‌نژاد از مقامات حمیدی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 69-84

مختار ابراهیمی؛ علی یاری


معرفی، بررسی و تحلیل نسخه‌ خطی «کاشف المشکلات» ابوبکر بن کالنجار شیرازی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-22

فاطمه کوپا؛ مصطفی گرجی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ فرشته محجوب


در نقد امثال و حکم دهخدا

دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 35-50

بهاره صمدی؛ محمدرضا ابن الرسول